Banner1

Banner2

Banner3

Banner4

[Show] 180805 SBS Inkigayo

[TORRENT] 180805 SBS Inkigayo E969
DOWNLOAD:
180805 SBS Inkigayo Girls Cut 60F 1440p.mkv
180805 SBS Inkigayo Full Show 720p.mp4 | NEXT

iKON
BLACKPINK Rose Lisa
BLACKPINK Jisoo
BLACKPINK Jennie
BLACKPINK Rose
iKON B.I
iKON Chan
iKON June
iKON Jay
SEVENTEEN Wonwoo
Soya
[Live] 180805 SBS Inkigayo
DOWNLOAD:

-1080i-
180805 SBS Inkigayo BLACKPINK - Forever Young 1080i.ts (353 MB)
180805 SBS Inkigayo CHUNG HA - Love U 1080i.ts (289 MB)
180805 SBS Inkigayo Golden Child - LET ME 1080i.ts (288 MB)
180805 SBS Inkigayo iKON - Interview 1080i.ts (111 MB)
180805 SBS Inkigayo iKON - FREEDOM + KILLING ME 1080i.ts (618 MB)
180805 SBS Inkigayo JEONG SEWOON - 20 Something 1080i.ts (315 MB)
180805 SBS Inkigayo KARD - Ride on the wind 1080i.ts (267 MB)
180805 SBS Inkigayo LABOUM - Between Us 1080i.ts (342 MB)
180805 SBS Inkigayo Leo (VIXX) - Nowadays 1080i.ts (232 MB)
180805 SBS Inkigayo Leo (VIXX) - Touch & Sketch 1080i.ts (427 MB)
180805 SBS Inkigayo MAMAMOO - Egotistic 1080i.ts (298 MB)
180805 SBS Inkigayo SATURDAY - MMook JJi BBa 1080i.ts (280 MB)
180805 SBS Inkigayo SEVENTEEN - Oh My! 1080i.ts (299 MB)
180805 SBS Inkigayo SF9 - Interview 1080i.ts (142 MB)
180805 SBS Inkigayo SF9 - Different + Now or Never 1080i.ts (476 MB)
180805 SBS Inkigayo SOYA - Y-shirt 1080i.ts (290 MB)

-720p-
180805 SBS Inkigayo BLACKPINK - Forever Young 720p.mkv (169 MB)
180805 SBS Inkigayo CHUNG HA - Love U 720p.mkv (135 MB)
180805 SBS Inkigayo Golden Child - LET ME 720p.mkv (135 MB)
180805 SBS Inkigayo iKON - Interview 720p.mkv (52 MB)
180805 SBS Inkigayo iKON - FREEDOM + KILLING ME 720p.mkv (287 MB)
180805 SBS Inkigayo JEONG SEWOON - 20 Something 720p.mkv (148 MB)
180805 SBS Inkigayo KARD - Ride on the wind 720p.mkv (127 MB)
180805 SBS Inkigayo LABOUM - Between Us 720p.mkv (160 MB)
180805 SBS Inkigayo Leo (VIXX) - Nowadays 720p.mkv (76 MB)
180805 SBS Inkigayo Leo (VIXX) - Touch & Sketch 720p.mkv (141 MB)
180805 SBS Inkigayo MAMAMOO - Egotistic 720p.mkv (140 MB)
180805 SBS Inkigayo SATURDAY - MMook JJi BBa 720p.mkv (131 MB)
180805 SBS Inkigayo SEVENTEEN - Oh My! 720p.mkv (143 MB)
180805 SBS Inkigayo SF9 - Interview 720p.mkv (66 MB)
180805 SBS Inkigayo SF9 - Different + Now or Never 720p.mkv (223 MB)
180805 SBS Inkigayo SOYA - Y-shirt 720p.mkv (137 MB)
SHARE IT: 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

0 comments:


Requests are closed!